Kategorie:

Znaleziono produktów: 3
Sortuj
Karty pacjenta stomatologiczne -100szt.

Cena: 42.00 PLN

Karty pacjenta stomatologiczne -100szt.

Opakowanie 100 szt. Format A4 zadrukowany dwustronnie. Karta po złożeniu posiada wymiar 16×21 cm.
Zawartość karty:
Nr karty.
Nazwisko.
Imię.
Płeć: K/M.


Wkłady karty pacjenta stomatologiczne -1szt.

Cena: 0.30 PLN


Karty pacjenta stomatologiczne -1szt.

Cena: 0.30 PLN

Karty pacjenta stomatologiczne -1szt.

Format A4 zadrukowany dwustronnie. Karta po złożeniu posiada wymiar 16×21 cm.
Zawartość karty:
Nr karty.
Nazwisko.
Imię.
Płeć: K/M.
PESEL.
Data urodzenia.
Nr ubezpieczenia.
Telefon.
Adres.
Lekarz prowadzący.
Miejsce na pieczątkę gabinetu.
Diagram (zęby mleczne, zęby stałe)
Wywiad: alergia, astma, choroby serca, cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie, epilepsja, choroby reumatyczne, WZW, HIV, ciąża, przyjmowane leki, przebyte choroby, przebyte zabiegi chirurgiczne, rodzaj znieczulenia.
Treść oświadczeń pacjenta do podpisu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* i upoważniam ……………..(adres zam………….., tel……………………) do uzyskania informacji o moim stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania dokumentacji medycznej.

Data……………….. Podpis pacjenta……………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaproponowany plan leczenia.

Data……………….. Podpis pacjenta……………………….

Tabela zawiera kolumny: data, ząb, rozpoznanie/opis jednostki chorobowej, zabiegi, leki, zalecenia, kod usługi, kod procedury, lekarz/podpis.