Kategorie:

Maseczka ochronna z filtrem FFP2 – 1 szt

Cena: 17.00 PLN

*Przy 5 sztukach cena za maseczkę 15,00 PLN

Półmaska filtrująca FS20V FFP2 NR D
Filtr: FFP2
Klasa: P2
NDS: 10 x NDS
Norma: EN 149:2001 + A1:2009
Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Bezzaciskowe półmaski serii FS20 wyróżniają się wysoką skutecznością filtracji, unikalnym komfortem pracy oraz niską wagą. Udoskonalony, nadany wstępnie kształt w obrębie nosa gwarantuje jeszcze skuteczniejsze doszczelnienie. Zawór wydechowy ułatwia oddychanie i zapobiega parowaniu okularów.
Zastosowanie: Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym).
Dodatkowe zalety: Dzięki nowatorskiej konstrukcji półmasek serii FS20 zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowane zostało czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowaliśmy efekt parujących okularów. Półmaski serii FS20 pozbawione są metalowych elementów.
Służy: Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.
Skład:
Czasza półmaski:
– Igłowana włóknina poliestrowa
– Włóknina polipropylenowa typu melt blown
– Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
– Taśma nagłowia
– Zawór wydechowy
Wymagania: Półmaska spełnia najnowsze wymagania: Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Przeciwwskazania: Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Półmaska nie dostarcza tlenu. Osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Nie chroni przed aerozolami zawierającymi cząstki radioaktywne.
Maski przez producenta pakowane są w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. W przypadku zakupu mniej niż 10 masek zostaną one zapakowane w foliopak z zachowaniem zasad higieny.