EKOM kondensacyjno-filtracyjna jednostka

Kondensacyjno-filtracyjne jednostki serii KJF 1 i KJF 2 są przeznaczone do częściowej separacji wilgoci oraz filtrowania nieczystości sprężonego powietrza w bezolejowych kompresorach stosowanych do zasilania unitów dentystycznych i urządzeń w labolatoriach dentystycznych.

Zamów